Slider2

Detský folklórny súbor Ratolesť

Ratolesť, je pre niektorých označenie prútika, ktorý symbolizuje zeleň a príchod jari. Pre nás, ktorí sme spojili svoj život s Ratolesťou je to kolektív detí, malých i väčších nadšencov folklóru regiónu Podpoľanie.

Detský folklórny súbor Ratolesť pozostáva z troch zložiek – tanečnej, speváckej a hudobnej. Tanečnú zložku tvoria deti od 3 do 16 rokov.

Najmenšie deti od 3 do 6 rokov predstavujú prípravku súboru. Túto skupinu tvoria deti predovšetkým predškolského veku.

Stredné deti vo veku od 7 do 12 rokov predstavujú jadro súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti prvého stupňa, ale aj druhého stupňa základnej školy.

Deti od 13 do 16 rokov predstavujú najstaršiu zložku súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti druhého stupňa, ale aj deti navštevujúce strednú školu.

Vedúci tanečnej zložky je Mgr. Michal Baláž. Spevácku zložku Detského folklórneho súboru Ratolesť tvoria deti od 6 do 16 rokov. Vedúcou zložky je Bc. Jana Ľalíková.

Samostatnú zložku Detského folklórneho súboru Ratolesť tvorí ľudová hudba, v ktorej sú deti vo veku od 10 do 20 rokov. Primášom ľudovej hudby je Tomáš Borák.