Slider2

Detský folklórny súbor Ratolesť

Ratolesť, je pre niektorých označenie prútika, ktorý symbolizuje zeleň a príchod jari. Pre nás, ktorí sme spojili svoj život s Ratolesťou je to kolektív detí, malých i väčších nadšencov folklóru
regiónu Podpoľanie. 

Detský folklórny súbor Ratolesť pozostáva z troch zložiek – tanečnej, speváckej a hudobnej. Tanečnú zložku tvoria deti od 3 do 16 rokov.

Najmenšie deti od 3 do 6 rokov predstavujú prípravku súboru. Túto skupinu tvoria deti predovšetkým predškolského veku.

Stredné deti vo veku od 7 do 12 rokov predstavujú jadro súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti prvého stupňa, ale aj druhého stupňa základnej školy.

Deti od 13 do 16 rokov predstavujú najstaršiu zložku súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti druhého stupňa, ale aj deti navštevujúce strednú školu.

Vedúcou zložky je Bc. Jana Ľalíková.