O nás

Detský folklórny súbor Ratolesť začal písať svoju históriu v roku 1974. Odvtedy prešlo jeho bránami množstvo tanečníkov, spevákov, muzikantov, s ktorými precestoval niekoľkokrát celý svet.

Detský folklórny súbor pozostáva z tanečnej a hudobnej zložky . Tanečnú zložku tvoria deti od 3 do 16 rokov.

Najmenšie deti od 3 do 6 rokov predstavujú prípravku súboru. Túto skupinu tvoria deti predovšetkým predškolského veku.

Stredné deti vo veku od 7 do 12 rokov predstavujú jadro súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti prvého stupňa, ale aj druhého stupňa základnej školy.

Deti od 13 do 16 rokov predstavujú najstaršiu zložku súboru. Túto skupinu tvoria prevažne deti druhého stupňa, ale aj deti navštevujúce strednú školu.

Vedúcou súboru je Bc. Jana Lalíková a Bc. Katarína Šulajová. Nácvik ľudového tanca vedie pedagóg Jaroslav Uhrin, DiS. art. Hudobne deti sprevádza na heligónke Bc. Roman Šulaj.