Blog

RADOSŤ Z UMENIA – Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Still0112_00024

V Dome kultúry A. Sládkoviča 17. decembra 2020 bolo cítiť radosť z umenia zo žiakov Súkromnej spojenej školy s telesným a mentálnym postihnutím a členov DFS Ratolesť.

Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve vypracovalo projekt v dotačnom programe: Kultúra znevýhodnených skupín, podprogram: Živá kultúra a jej sprítomnenie.

Jednotlivci s telesným a mentálnym postihnutím majú obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom. Zámerom a cieľom projektu na podporu tejto komunity, je začlenenie do kultúrneho diania ich vlastnou tvorivou činnosťou za pomoci členov detského folklórneho súboru Ratolesť. Poskytnúť im možnosti overiť si naučené vedomosti v praxi zážitkovou formou, dať jednotlivcom s postihnutím priestor zažívať pocit úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti tak, ako ich zdraví rovesníci.

Read More