História

               Detský folklórny súbor Ratolesť začal písať svoju históriu v roku 1974.  Vznikol na podnet prvej riaditeľky novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže pani Hildy Miháľovej. Prvá osoba, ktorá zabezpečovala činnosť vtedajšieho krúžku bola spolu s riaditeľkou členka Folklórneho súboru Detva Adelka Harachová-Hláuková. Krúžok sa po prvýkrát prezentoval vystúpením na Folklórnom festivale v Detve. Prvou vedúcou krúžku sa stala pani Vierka Blažeková, ktorá vštepovala jeho členom lásku k slovenskému folklóru. Súčasťou krúžku sa stala aj Detská ľudová hudba Detvanček, ktorú od svojich začiatkov viedol Ondrej Molota a Mgr. Alexander Ugler.

              Po štyroch rokoch pôsobenia predchádzajúcej vedúcej prevzali túto úlohu na seba Ing. Igor Krista a Zuzana Daumová. V tomto období generácia detí vymyslela názov a dala meno tomuto krúžku a od tých čias vznikol Detský folklórny súbor  Ratolesť. „Ratolesť je prútik, ktorý symbolizuje zeleň a príchod jari.“ Pre Podpoľanie je to symbol mladosti a toku nových generácií detí, ktoré prichádzajú a zároveň odrastené odchádzajú z Detského folklórneho súboru Ratolesť. V tomto období Detskú ľudovú hudbu Detvanček začal viesť Jozef Mackov.

                Na konci roku 1980 sa začali venovať deťom nové vedúce Detského folklórneho súboru Ratolesť Emília Sekerešová a Katarína Hrončeková. Tieto vedúce pre svoju usilovnosť, vytrvalosť a schopnosť učiť deti rozdávať lásku a radosť tancom získali medzi členmi súboru titul „Súborové mamy“. Emília Sekerešová ako vedúca Detského folklórneho súboru Ratolesť zotrvala vo svojej funkcii až dve desaťročia. Pri nácvikoch, počas jej pôsobenia, sa vystriedalo viacero pomocníkov Jozef Smutný, Ľubomír Ostrihoň, Pavel Gažo, Peter Chebeň, Milan Fašanga, Jaroslav Uhrin a Erika Hazlingerová. Naďalej v Detskej ľudovej hudbe pôsobil Jozef Mackov, ktorého neskôr vystriedal jeho odchovanec Ing. Jaroslav Hazlinger. Súbor pokračoval po premenovaní z Mestského domu pionierov a mládeže pod Domom detí a mládeže.

                Od roku 2001 úlohu vedúcich prebrali a začali pracovať s Detským folklórnym  súborom Ratolesť Mgr. Lenka Tomčíková, Ing. Jozef Lapín a Pavel Gažo. Títo vedúci sa stali na štyri roky pokračovateľmi v odovzdávaní našej ľudovej kultúry deťom. Detskú ľudovú hudbu Detvanček začal viesť jej bývalý člen Roman Berky. Detský folklórny súbor naďalej pôsobil pod Domom detí a mládeže, ktorý sa premenoval na Centrum voľného času Trend.

                Predposlednú etapu vedúcich prevzali od roku 2004 do roku 2013 Mgr. Dana Rusinová a Mgr. Zuzana Sujová. V roku 2007 im s detičkami začali pomáhať a pridali sa k nim manželia Mgr. Michaela a Ján Matúškovci. Počas tejto éry pomáhali s vedením súboru aj Lukáš Malík a Mgr. Stanislava Ľuptáková. Detskú ľudovú hudbu Detvanček naďalej viedol Roman Berky. V novembri 2008 vzniklo Občianske združenie Ratolesť s cieľom pomáhať a podporovať Detský folklórny súbor Ratolesť. Jeho predsedom sa stala Jana Boráková.  V tomto čase súbor trénoval pod Centrom voľného času Trend v Detve.

                Od septembra 2013 do júna 2017 sa vedúcim súboru stal Mgr. Michal Baláž, ktorý viedol deti školského veku. Prípravke malých detičiek vo veku od 3 do 6 rokov sa venovala Mgr. Magdaléna Balážová a spevácku zložku viedla Bc. Jana Ľalíková. V tomto období do tanca a spevu vyhrávala ľudová hudba Tomáša Boráka a ľudová hudba Dominiky Ľuptákovej. Detský folklórny súbor sa v tomto období osamostatnil a funguje len ako Občianske združenie Ratolesť. Svoje nácviky sústreďuje v priestoroch telocvične Základnej školy na Kukučínovej ulici 480/6  v Detve a CVČ Trend pod vedením Bc. Janky Lalíkovej a Bc. Kataríny Šulajovej a Ing. Ivany Golianovej. Nácvik ľudového tanca vedie tanečný pedagóg Jaroslav Uhrin, DiS. art. Hudobne sprevádza na heligonke Bc. Roman Šulaj.

                Detský folklórny súbor Ratolesť počas svojej 49. ročnej existencie účinkoval na rôznych slovenských i zahraničných folklórnych festivaloch a prehliadkach, kde získal rad ocenení. Každoročne sa snaží prezentovať svojimi folklórnymi tradíciami i na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Navštívil krajiny Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Českú republiku, Čierna Hora a iné. Detský folklórny súbor Ratolesť viackrát účinkoval aj v Slovenskom rozhlase a televízii.

                Tento rok sa môžeme hrdo pochváliť zlatou medailou, ktorú sme si priniesli zo súťaže ,,World Folk“ 2023 Nessebar- Bulharsko, organizovanou pod záštitou UNESCO.