Kalendár

2020-2021

Reprezentačný ples DFS Ratolesť

Fašiangový sprievod

Detský tábor na Stavanisku

Vystúpenie v Dome Kultúry na podujatí Oslavy podpolianskeho folklóru

Vystúpenie podujatie Radosť z umenia

 

2019-2020

 

07.12.2019 – Benefičný koncert KC Detva

14.12.2019 – Vianočný jarmok Detva

21.12.2019 – Vianočná besiedka Chudobienec Detva

                                                                           

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                              2016-2017

September 2016

17.9.2016 – Vígľašský zámok – Vígľaš – stredná zložka

17.9.2016 – Výročie obce Klokoč

Október 2016

1.10.2016 – Detviansky Jarmok – Námestie SNP Detva

27.10.2016 – Z úcty k Vám – KC AS Detva

November 2016

9.11.2016 – Jubilantom – Sobášna sieň MsU Detva

15.11.2016 – Jubilantom – Sobášna sieň MsU Detva

December 2016

10.12.2016 – Mikuláš s Ratolesťou – Chudobienec Detva

17.12.2016 – Vianočný jarmok – Námestie SNP Detva

19.12.2016 – Vianočná akadémia I. ZŠ – KC AS Detva 

Január 2017

20.1.2017 – Ples Dfs Ratolesť – KC AS Detva

Február 2017

11.2.2017 – Fašiangy s Ratolesťou – Chudobienec Detva

18.2.2017 – Hokejový Ples – KC AS Detva

Apríl 2017

8.4.2017 – Súťaž tvorivých choreografii 

 29.4.2017 – Stavanie májov – pred Keltom

30.4.2017 – Stavanie májov – Detva

Máj 2017

1.5.2017 – Stretnutie generácií – Chudobienec – Detva

2.5.2017 – Stavanie májov – I. ZŠ Detva

27.5.2017 – Deň Biosférickej rezervácie – Poľana 

27.5.2017 – Váľanie májov – Klokoč

28.5.2017 – Váľanie májov – Detva

Jún 2017

2.6.2017 – Deň na dedine – I. ZŠ Detva

2.6.2017 – Masarykov dvor 

10.6.2017 – DFF Hrajte nám, husličky  III. ročník – Amfiteáter Detva

17.6.2017 – Vystúpenie Dfs Ratolesť – Dúbravica

25.6.2017 – DFF – Deti pod Poľanou – Hriňová

Júl 2017

7.7. – 9.7.2017 – Folklórne slávnosti pod Poľanou – Detva

August 2017

22.8. – 28.8.2017 – IFF – “Joy on the beach” Bulharsko – Aheloy 

Október 2017

7.10. – 8.10.2017 – Výročie Dfs Brusnik – Čierne nad Topľou


 2015-2016

September 2015

19.9.2015 – Dožinky – DK Piešť I.

Október 2015

2.10.2015 – Partizánska prehliadka – Nám. SNP Detva

3.10. – 4.10.2015 – Detviansky jarmok – Nám. SNP Detva

November 2015

5.11.2015 – Súťaž Detva má talent – KC AS Detva

26.11.2015 – Jubilanti – MsU v Detve

December 2015

1.12.2015 – Jubilanti – MsU v Detve

4.12.2015 – Vianočný večierok – Poliklinika Detva

11.12.2015 – Tenis centrum Zvolen

12.12.2015 – Vianoce s Ratolesťou – Chudobienec Detva

19.12.2015 – Vianočný jarmok v Detve

19.12.2015 – Vianoce Dfs Ratolesť a Dfs Makovička – Hliník nad Hronom

Január 2016

16.1.2016 – Ples DFS Ratolesť – KC AS Detva

Február 2016

 6.2.2016 – Fašiangy s Ratolesťou – Chudobienec Detva

Marec 2016

19.3.2016 – Spevácka súťaž Dobrá Niva

Apríl 2016

16.4.2016 – Šafová ostroha – Jakub Ľupták – Zvolen DK

29.4.2016 – Stavanie májov I. ZŠ v Detve – Spevy

29.4.2016 – Stavanie májov Detva – stredná zložka

Máj 2016

7.5.2016 – Míľa pre mamu – KC AS Detva – najmenšie deti

20.5.2016 – Vystúpenie Stožok – stredná zložka

28.5.2016 – Váľanie májov Klokoč – najmenšie deti – stredná zložka

29.5.2016 – Váľanie májov Detva

Jún 2016

3.6.2016 – Deň na dedine – Spevy – I. Zš v Detve

11.6.2016 – Hrajte nám husličky – Amfiteáter Detva – všetky zložky

19.6.2016 – Dni Pomoravia – Jabloňové – stredná zložka

24.6.2016 – Slovenská Pošta – Zvolen – stredná zložka

25.6.2016 – Klenovská Rontouka – Klenovec – stredná zložka

Júl 2016

8.7. – 9.7.2016 – Folklórne slávnosti pod Poľanou – stredná zložka

August 2016

20.8.2016 – Hontianska Paráda – Hrušov – stredná zložka

24.8.-29.8.2016 – Festival Macedónsko

Ďakujeme Vám…


 2014-2015

Október 2014

Detvianský jarmok – Námestie SNP – Detva

Staršie dievčatá – stredná zložka – ĽH T. Boráka

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Najmenšie deti – veľké dievčatá – ĽH T. Boráka

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Najmenšie deti – veľké dievčatá – ĽH T. Boráka 

December 2014

Mikuláš deťom – Piešť I.

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Vianočný jarmok – Detva

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Vianoce s Ratolesťou – Detva – Chudobienec

Všetky deti – ĽH T. Boráka

Vianoce s Ratolesťou – Detva – KC AS

Všetky deti – ĽH T. Boráka 

Január 2015

Ples Dfs Ratolesť – Detva – KC AS

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Február 20015

Fašiangy s Ratolesťou – Detva – Chudobienec

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

SAV Dokumentácia Marmulieny – Detva – KC AS

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Marec 2015

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Stredné deti  – veľké dievčatá – ĽH T. Boráka

Súťaž tvorivých choreografií – Dobrá Niva

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Apríl 2015

Stavanie Májov – Detva – sídlisko

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Máj 2015

Stretnutie generácií – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Stavanie májov – Stavanisko

Všetky deti – ĽH T. Boráka

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Váľanie májov – Detva – KC AS

Stredné deti – ĽH T. Boráka

Váľanie májov – Klokoč

Všetky deti – ĽH T. Boráka 

Jún 2015

Deň na dedine – I. Zš Detva

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Hrajte nám, husličky – Detva – Amfiteáter

Všetky deti – ĽH T. Boráka

Vystúpenie jubilantom – Detva – Mestský úrad

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Vystúpenie jubilantom – Detva – Mestský úrad

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Júl 2015

Folklórne slavnosti pod poľanou – Detva

Privítanka – Detský program – Galaprogram

Stredné  deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Privítanie zahraničných Slovákov – Detva – Mestský úrad

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

August 2015

Koliesko – Kokava nad Rimavicou

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Hontinská paráda – Hrušov

Najmenšie deti – stredné deti – ĽH T. Boráka

Furmanská súťaž ťažných koní – Detva – Amfiteáter

Stredné  deti – ĽH T. Boráka

Ďakujeme Vám…


2013-2014

Október 2013

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka 

November 2013

Katarínska zábava – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – stredná zložka – ĽH T. Boráka

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka 

December 2013

Vianočné vystúpenie – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka

Novoročné vystúpenie – Detva – Športová hala

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka 

Január 2014

Vystúpenie školský ples – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka 

Február 2014

Vystúpenie pre klub dôchodcov – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá  – ĽH T. Boráka

Folklórny večer – Detva – KC AS

Najmenšie deti  – ĽH T. Boráka 

Marec 2014

Fašiangy s Ratolesťou – Detva – Mesto – Chudobienec

Staršie dievčatá  – stredná zložka – ĽH T. Boráka

Folklórny večer – Detva – KC AS

Najmenšie deti  – ĽH T. Boráka

Vystúpenie Zvolen – Internát technickej školy

Staršie dievčatá  –  ĽH T. Boráka 

Apríl 2014

Spevácka súťaž – Dobrá Niva

Stredná zložka – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Stavanie Májov – Detva – sídlisko

Najmenšie deti – staršie dievčatá – stredná zložka – ĽH T. Boráka 

Máj 2014 

Stavanie Májov – Stavanisko

Všetky zložky – ĽH T. Boráka

Stretnutie generácií – Detva – Chudobienec

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Uvítanie do života – Klokoč

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Deň matiek – Zvolenská Slatina

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Váľanie Májov – Detva – sídlisko

Staršie dievčatá – stredná zložka – ĽH T. Boráka 

 Jún 2014

Váľanie Májov – Klokoč

Najmenšie deti – stredná zložka – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Deň na dedine – I. Zš Detva 

Stredné deti – staršie dievčatá – ĽH T. Boráka

Hrajte nám, husličky – Detva – Amfiteáter

Vystupujú všetky deti – ĽH T. Boráka

Podjavorské slávnosti – Pliešovce

Stredné deti – ĽH T. Boráka

Slatinský jarmok – Zvolenská Slatina

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

Júl 2014

Folklórne slavnosti pod poľanou – Detva

Privítanka – Detský program

Vystupujú všetky deti – ĽH T. Boráka

Privítanie zahraničných Slovákov – Detva – Mestský úrad

Staršie dievčatá – ĽH T. Boráka 

August 2014

Furmanská súťaž ťažných koní – Detva – Amfiteáter

Staršie dievčatá – stredná zložka – ĽH T. Boráka

Ďakujeme Vám…