Program

Krštenie

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Dĺžka trvania: 10 minút

Veselica

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 6 minút

Odzemok

Námet a choreografia: Jaroslav Uhrin

Dĺžka trvania: 6 minút

Kolesá

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 5 minút

Regrúti

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 6 minút

Rozkazovačky

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 5 minút

Svadba

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Dĺžka trvania: 10 minút

Karička

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 5 minút

Geletky

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 6 minút

Vyriastol mi (dievčatá do vysoka)

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 6 minút

Očová

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 6 minút

Hrochoť

Námet a choreografia: Jana Lalíková

Dĺžka trvania: 5 minút

Pozdola tej Detvy (párový tanec)

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

Horehron

Námet a choreografia: Jana Lalíková a Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 7 minút

Tá Detvianska brána

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

Kolom do kola

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

Na kone

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

Ovečky na lúke

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

Na zelenej lúke

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 5 minút

VIANOČNÉ PÁSMO (od Kataríny do Vianoc)

Na Katarínu

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Na Ondreja

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Na Barboru

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Na Luciu

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Na Vianoce

Námet a choreografia: Katarína Šulajová

Dĺžka trvania: 50 minút

Na kapitána (hry)

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Dĺžka trvania: 5 minút

Pečieme chlieb (hry)

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Dĺžka trvania: 5 minút

Zbojníčatá

Námet a choreografia: Emília Sekerešová

Dĺžka trvania: 5 minút

Spevy – Chodí milá po strnisku

Námet a choreografia: Bc. Jana Ľalíková

Dĺžka trvania: 6 minút

Interpret: Spevácka zložka DFS Ratolesť

Hudba: ĽH Tomáša Boráka

V speváckom čísle Chodí milá po strnisku prezentujú dievčatá piesňový repertoár z okolia Detvy. Okrem spomenutej piesne sa v tomto kole stretneme s nápevmi Keď som ja bývala maličká, Keď izbičku zametala.  

 

 

Spevy – Išlo dievča k hájičku

Námet a choreografia: Bc. Jana Ľalíková

Dĺžka trvania: 4:30 Minúty

Interpret: Spevácka zložka DFS Ratolesť

Hudba: ĽH Tomáša Boráka

V speváckom čísle Išlo dievča k hájičku prezentujú dievčatá piesňový repertoár z okolia Detvy. Okrem spomenutej piesne sa v tomto kole stretneme s nápevmi Nocovali tria maliari u nás, Záhradníci, čo robíte no no no, Na tej Detve jeden dom.