0. ROČNÍK DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU – HRAJTE NÁM, HUSLIČKY 2014

Dňa 7. júna 2014 sa na amfiteátri v Detve uskutočnil nultý ročník Detského folklórneho festivalu – Hrajte nám, husličky. V programe účinkovali deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť a ako hosť programu bol pozvaný Folklórny súbor Detva. Ľudovú hudbu viedol primáš Tomáš Borák z Detvy. Program sprevádzala hovoreným slovom Anna Klimová, ktorá ako stará mať vyrozprávala príbeh deťom o tom, ako sa kedysi v Detve žilo.

Program Detského folklórneho festivalu – Hrajte nám, husličky mal šesť blokov.  Predstavili sa v ňom deti z prípravky Detského folklórneho súboru Ratolesť, detskými hrami pri potoku Klnka, klnka, daj nám slnka,  a hrou Na sliepočky. Staršie deti predviedli svoje tanečné umenie v choreografiách Húsky v Lašovskovom dvore. Najstaršie dievčatá sa predviedli v scénickej choreografii Detviansky mlynŽenské koleso z Detvy. Hosťom festivalu bol Folklórny súbor Detva, ktorý predvádzal svoje tanečné i spevácke umenie v choreografiách Nová Detva, Zbojník a Klebetnice.  Chlapci z Detského folklórneho súboru Ratolesť a Folklórneho súboru Detva predviedli kus umenia v tradičných Rozkazovačkách pred muzikou. Svojou virtuozitou zaujali divákov i muzikanti pod vedením Tomáša Boráka, ktorí sa predstavili v dvoch samostatných hudobných vstupoch.

V programe Detského folklórneho festivalu – Hrajte nám, husličky zaznela po prvýkrát oficiálna znelka Detského folklórneho súboru Ratolesť. Výtvarnú stránku dotvárali nádherné kroje, ktoré pre Detský folklórny súbor Ratolesť vyrobila pani Jana Boráková. Autormi scénického programu boli manželia Michal a Magdaléna Balážovci. Veľká vďaka patrí i všetkým účinkujúcim. Ďakujeme.