7. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU – HRAJTE NÁM, HUSLIČKY 2023

Mfdf Hrajte nám husličky 2023,začínal sprievodným programom, ktorý sa konal 9.6.2023 v Stožku a nasledujúci deň 10.6.2023 sa uskutočnil Galaprogram pre nepriazeň počasia v Športovej hale v Detve. Festival v nás zanechal nezabudnuteľné dojmy. Náš hlavný hosť zahraničný Slováci z Kovačice, pod vedením Paľka Baláža sa predstavili s Detskou svadbou. Ich krásna slovenčina je dôkazom, že nezabúdajú na svoje korene. Veľká vďaka ďalším zúčastnením, ktorých bolo vyše 200. Ďakujeme DS Vrtielko Detva , DFS Hviezdička Hriňová, DFS Radosť Lučenec, DĽH Stožkárik zo ZUŠ Stožok. Osveta Zvolen a CTK Detva, deťom pripravili zaujímavé tvorivé dielne-vyrábanie z kože, z drôtu a pletenie náramkov. Aj keď sa podujatie uskutočnilo v Športovej hale Detva, nálada ostala napriek tomu výborná a všetci účastníci boli skvelí. Veľká vďaka za pomoc a podporu patrí aj Mestu Detva. Po ukončení programu boli účinkujúci pozvaní na slávnostnú recepciu, kde sme sa spoločne navečerali. Spoločne sme si potom zatancovali a zaspievali ľudové piesne pri Ľudovej hudbe Tomáša Boráka.