I. ROČNÍK DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU – HRAJTE NÁM, HUSLIČKY 2015

V sobotu 6. júna 2015 sa otvorili brány Detvianskeho amfiteátra a privítali nadšencov detského folklóru v speve, hudbe a tanci. Prvý ročník Detského folklórneho festivalu – Hrajte nám, husličky otvoril slávnostným príhovorom primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarský. V tomto ročníku sa divákom predstavili Detský folklórny súbor Ratolesť a Slniečko z Detvy, Malý Vtáčnik z Prievidze a Zvonček z Hontianskych Nemiec. Každý detský súbor  sprevádzala vlastná ľudová hudba.

Program tohtoročného festivalu bol scénicky zameraný na osobnosť Juraja Jánošíka. Hovoreným slovom sprevádzal Pavel Ľupták. Prvú časť programu otvorila svojou uspávankou pri kolíske speváčka z Detského folklórneho súboru Ratolesť Radka Ďuricová. Po nej nasledovali hry najmenších detí O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz. Svoje zbojnícke umenie predviedol Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik s tancom Jurko Jánošík. Tak ako sa na správne dievčence patrí, ukázali svoje umenie Práčok tanečníčky z Detského folklórneho súboru Zvonček a speváčky z Malého Vtáčnika. Ľudová hudba súboru Zvonček zahrala piesne z okolia Hontu. S umením odzemkov sa prišli ukázať dievčatá zo Slniečka s tancom Cipurušky a spolu s chlapcami zatancovali aj tanec Veselica. Detský folklórny súbor Zvonček ukázal Ženské koleso z Litavy a Čardáš z Dačovho Lomu. Jánošíkovo skákanie ponad biče a hajdukovanie v tanci Na Jánošíka predviedli deti z Ratolesti. S gajdošskou tradíciou sa prezentovali v tanci Kosci deti z Malého Vtáčnika. Záver programu patril najstaršej zložke Detského folklórneho súboru Ratolesť, ktorá ukázala, ako sa tancuje na pravej hutianskej zábave v tanci Po Hutiansky.

Na Detskom folklórnom festivale účinkovalo 190 detí, ktoré spríjemnili návštevníkom tohto podujatia popoludnie. Scénický program o Jurajovi Jánošíkovi pripravil Mgr. Michal Baláž. Detské folklórne súbory vytvorili družbu a našli si aj nových priateľov. Po ukončení programu boli účinkujúci pozvaní na slávnostnú recepciu, kde rozkrájali festivalovú tortu. O udržanie dobrej nálady na recepcii sa postarala Ľudová hudba Tomáša Boráka a Ľudová hudba Malého Vtáčnika z Prievidze. Všetkým účinkujúcim na Detskom folklórnom festivale – Hrajte nám, Husličky ďakujeme.